Bạn có biết?

Thứ năm, 04/03/2021 - 00:37:54

Phản hồi của sinh viên: Một kênh đặc biệt quan trọng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và phục vụ sinh viên

"Các bạn sinh viên thân mến! Giáo dục đại học hiện đại ngày càng nhấn mạnh đến vai trò của sinh viên như những người chủ động tham gia kiến tạo nên môi trường học tập cho chính mình. Sinh viên tham gia tạo lập nên bài giảng trên lớp, xây dựng các hoạt động học tập ngoài lớp học cho chính bản thân, tham gia đóng góp ý kiến và tạo nên sự thay đổi trong giảng dạy và các hoạt động phục vụ sinh viên. "

 

Nằm trong xu thế chung, ở Đại học Dân lập Hải Phòng, vai trò của sinh viên ngày càng được chú trọng, nhất là sau khi Nhà trường quyết định hướng tới các chuẩn mực chất lượng Quốc tế của Mạng lưới các trường đại học tiêu biểu trong khối ASEAN (AUN-QA). Trên cơ sở các chuẩn mực này, năm học vừa qua Nhà trường đã xây dựng nhiều bộ tiêu chí dưới dạng các câu hỏi để sinh viên phản ảnh và đóng góp ý kiến về các mặt hoạt động, như: Phản hồi về giảng dạy và học tập cuối mỗi học kỳ; Phản hồi về cố vấn học tập; Phản hồi của cán bộ lớp về các phòng ban trong trường; Phản hồi của sinh viên nội trú; Phản hồi của sinh viên tốt nghiệp vv... Từng bộ câu hỏi đều được cân nhắc kỹ càng với sự đóng góp xây dựng của rất nhiều sinh viên, cán bộ giảng viên Nhà trường và có số lượng câu hỏi hợp lý.

Kết quả phân tích số liệu đã được Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng gửi đến từng cá nhân giảng viên, lãnh đạo các khoa/bộ môn, lãnh đạo các phòng ban và đến Hiệu trưởng Nhà trường. Cá nhân các giảng viên có cơ hội giải trình về phản hồi của sinh viên các lớp mình dạy trước Hội đồng nâng lương của Nhà trường. Kết quả phản hồi cho thấy có nhiều điểm Nhà trường đã làm tốt, nhưng cũng có không ít vấn đề mà mỗi cá nhân cán bộ, giảng viên và lãnh đạo Nhà trường phải suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng cần phải quyết tâm tìm cho được các giải pháp nhằm nhanh chóng nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và phục vụ sinh viên. Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm tìm ra các giải pháp giải quyết. Những vấn đề đơn giản mang tính cụ thể đều được giải quyết nhanh chóng, nhưng những vấn đề mang tính tổng thể và hệ thống lại cần nhiều thời gian và nhiều nguồn lực hơn.

Việc chuyển đổi thu thập ý kiến phản hồi bằng phiếu khảo sát trên giấy sang khảo sát trên trang web của trường đối với một số khảo sát đã giúp sinh viên có thể cho ý kiến phản hồi vào thời gian tùy thích, giúp giảm đáng kể chi phí in ấn, thu thập, nhập số liệu vào máy tính vv... Tuy nhiên, số lượng lượt sinh viên tự nguyện tham gia có xu hướng giảm đi đáng kể. Khi số lượng sinh viên cho ý kiến phản hồi quá ít thì độ tin cậy của các ý kiến phản hồi sẽ bị giảm đi rất nhiều. Điều này đặt lãnh đạo Nhà trường trước câu hỏi: Liệu những gì sinh viên phản ảnh có phải là vấn đề chung hay không? Hay đó chỉ là ý kiến của một vài cá nhân đơn lẻ và không mang tính đại diện? Do đó sẽ thiếu tính thuyết phục để tạo ra những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ sinh viên học tập.

Để tăng số lượt sinh viên tham gia cho ý kiến phản hồi, nếu quay trở lại khảo sát trên giấy chúng ta sẽ phải chi một khoản tiền khá lớn. Ví dụ, khảo sát về giảng dạy và học tập cuối mỗi học kỳ, một trường đại học ở Hà Nội đã phải chi tới hơn 200 triệu đồng/năm. Nếu trường ta làm như vậy, số kinh phí này sẽ lại là một khoản đáng kể tạo sức ép tăng thêm gánh nặng học phí cho sinh viên. Để tránh điều này, mỗi sinh viên cần nêu cao trách nhiệm của bản thân mình, tham gia cho ý kiến phản hồi đầy đủ. Có như thế thì kết quả phân tích các ý kiến phản hồi mới có độ tin cậy cao. Hơn nữa, đó là thể hiện trách nhiệm của mỗi sinh viên với thầy cô giáo, với Nhà trường và với các thế hệ sinh viên sau này. Ý kiến phản hồi của sinh viên cũng có thể coi là quà tặng của sinh viên với các thầy cô giáo, với các thế hệ sinh viên đàn em, và với chính bản thân mình. Chắc chắn là chất lượng dạy học và phục vụ sinh viên chỉ có thể được hoàn thiện hơn khi có sự tham gia của đông đảo sinh viên và cán bộ giảng viên toàn trường.

Rất mong các bạn tích cực tham gia và vận động các bạn khác cùng tham gia cho ý kiến phản hồi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng Quản lý khoa học & Đảm bảo chất lượng

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Truy cập: 5867 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.