CBCS - Thời gian: từ 15/02/2014 - 22/02/2014 Thứ năm, 04/03/2021 - 00:32:09

Về thời gian nộp học phí kỳ phụ đợt 1 năm học 2013 - 2014

Căn cứ vào quy định của nhà trường và kế hoạch học tập học kỳ phụ đợt 1 dành cho sinh viên năm học 2013 - 2014, phòng Kế hoạch tài chính thông báo tới sinh viên như sau:

1.Thời gian nộp học phí kỳ phụ đợt 1 năm học 2013 – 2014: đến hết ngày 21/2/2014.
 
2.Yêu cầu: 
- Sinh viên hoàn thành học phí theo quy định. Nếu sinh viên không hoàn thành sẽ không được tham gia kỳ thi.
- Sinh viên kiểm tra chi tiết học phí kỳ phụ tạm thu tại trang hpu.edu.vn/sinhvien phần tra cứu tài chính sinh viên. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2– nhà G).
 
Phòng Kế hoạch tài chính
Truy cập: 14 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.