CBCS - Thời gian: từ 15/02/2014 - 28/02/2014 Thứ năm, 04/03/2021 - 01:32:17

Về thời gian nộp học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 2 năm học 2013 - 2014

Căn cứ vào quy định của nhà trường và kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2013 - 2014, phòng Kế hoạch tài chính thông báo tới sinh viên toàn trường như sau:

1.Thời gian nộp học phí và các khoản đóng góp kỳ 2 năm học 2013 – 2014 từ ngày 13/1/2014 đến hết ngày 28/2/2014. 
 
2.Yêu cầu: 
- Sinh viên hoàn thành học phí và các khoản đóng góp theo quy định.
- Sinh viên kiểm tra chi tiết các khoản đóng góp tại trang hpu.edu.vn/sinhvien phần tra cứu tài chính sinh viên và xem trên thông báo học phí. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2– nhà G).
 
Phòng Kế hoạch tài chính
Truy cập: 214 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.