CBCS - Thời gian: từ 6/01/2014 - 29/04/2014 Thứ tư, 03/03/2021 - 23:59:39

Kế hoạch làm tốt nghiệp năm 2013 – đợt 3

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch làm tốt nghiệp năm 2013 – đợt 3

Ngành đào tạo

Đăng ký làm tốt nghiệp

Làm Đồ án

Ôn thi TN

Thi tốt nghiệp

Công nghệ TT (3 hệ)

- SV thi tốt nghiệp lần đầu đăng ký trên Hệ thống ĐKMH:

Từ 06/01 đến 12/01/2014

- SV thi lại tốt nghiệp đăng ký tại PĐT :

Từ 28/12/2013 đến 12/01/2014

(Thầy Lê Trường Sơn)

- Chuẩn bị các QĐ:

13/01/2014 - 17/01/2014

 

 

- Sinh viên đủ ĐK làm tốt nghiệp liên lạc với Khoa để nhận tên Đồ án từ 06/01/2014.

- Thực hiện: 14 tuần

Từ 20/01/2014 đến 26/04/2014

- Bảo vệ ĐA:

27/04/2014 - 29/04/2014

 

 

 

 

Điện tử VT (ĐH,LT)

Điện CN (3 hệ)

KT Môi trường (ĐH)

Quản trị KD (3 hệ)

 

Sinh viên đủ ĐK thi tốt nghiệp liên lạc với Khoa để nhận lịch ôn thi cụ thể từ: 06/01/2014

Môn Cơ sở:

07h30 thứ Bảy ngày 18/01/2014

Môn Chuyên ngành:

07h30 thứ Bảy ngày 25/01/2014

Văn hóa DL (3 hệ)

Ngoại ngữ (ĐH)

Xây dựng (cả 3 hệ)

Kiến trúc (K12)

 

Phòng Đào tạo

Truy cập: 13 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.