LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Áp dụng từ: 21/08/2017 đến 27/08/2017

34 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
21-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
22-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
23-08-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
24-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
25-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
26-08-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27-08-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.