LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Áp dụng từ: 24/04/2017 đến 30/04/2017

17 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
24-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
25-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
26-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
27-04-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
28-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
29-04-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
30-04-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.