LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Áp dụng từ: 23/10/2017 đến 29/10/2017

43 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
23-10-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
24-10-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
25-10-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
26-10-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
27-10-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
28-10-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-10-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.