LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Áp dụng từ: 15/10/2018 đến 21/10/2018

42 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
15-10-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
16-10-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
17-10-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
18-10-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
19-10-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
20-10-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
21-10-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.