LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-06-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
19-06-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
20-06-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
21-06-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
22-06-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
23-06-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-06-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.