Bộ Môn Cơ Bản Cơ Sở

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Áp dụng từ: 20/08/2018 đến 26/08/2018

34 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
21-08-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
22-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
23-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
24-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
25-08-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-08-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.